Miroslav LIBICHER

Bakalářská práce

Historický vývoj kin od roku 1990

Historical Evolution of Cinemas Since 1990
Anotace:
Práce se zabývá historickým vývojem filmového průmyslu a kultury ve vztahu k širšímu -zejména technologickému a společenskému - kontextu, který ji formoval. Teoretická část se věnuje současným metodám přístupu k filmové historii, shrnuje základní poznatky o technických milnících a způsobech, jakým ovlivnily procesy, při nichž jsou filmy vyráběny i sledovány a v neposlední rozebírá fenomén multikin …více
Abstract:
This thesis discusses the historical evolution of film industry and culture in relation to it?s broader context. Especially in terms of technological and social developement. The Theo-retical part consists of description of the actual approaches to film history, basic facts about technological milestones and the way they change production and reception processes. It goes deeper into the role of multiplexes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 9. 2012
Zveřejnit od: 17. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIBICHER, Miroslav. Historický vývoj kin od roku 1990. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 9. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma