Ladislav Písařík

Bachelor's thesis

Evaluation of investment effectiveness into the automatization of the production process within use of subsidies from European funds

Hodnocení efektivnosti investice do robotizace výrobního procesu za využití dotačních titulů z Evropských fondů
Abstract:
Písařík, L. Hodnocení efektivnosti investice do robotizace výrobního procesu za využití dotačních titulů z Evropských fondů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2016.Účelem bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti investice do rozvoje produkce firmy FV-Plast, a.s.. První část obsahuje projektovou specifikaci, dotační programy, postupy a metody hodnocení investic. Druhá část se zaměřuje …more
Abstract:
Písařík, L. Evaluation of investment effectiveness into the automatization of the production process within use of subsidies from European funds. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2016. The purpose of the bachelor thesis is to evaluate the effectiveness of the investment in the development of FV-Plast, a.s. production process. The first part contains project specification, subsidies programs …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 1. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
  • Reader: Soňa Hurná, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta