Ladislav Písařík

Bachelor's thesis

Evaluation of investment effectiveness into the automatization of the production process within use of subsidies from European funds

Hodnocení efektivnosti investice do robotizace výrobního procesu za využití dotačních titulů z Evropských fondů
Anotácia:
Písařík, L. Hodnocení efektivnosti investice do robotizace výrobního procesu za využití dotačních titulů z Evropských fondů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2016.Účelem bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti investice do rozvoje produkce firmy FV-Plast, a.s.. První část obsahuje projektovou specifikaci, dotační programy, postupy a metody hodnocení investic. Druhá část se zaměřuje …viac
Abstract:
Písařík, L. Evaluation of investment effectiveness into the automatization of the production process within use of subsidies from European funds. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2016. The purpose of the bachelor thesis is to evaluate the effectiveness of the investment in the development of FV-Plast, a.s. production process. The first part contains project specification, subsidies programs …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.
  • Oponent: Soňa Hurná, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Economics and Management