Mgr. Jana Pechová

Diplomová práce

Využití škály Bradenové pro predikci rizika vzniku dekubitů

The use of the Braden scale for predicting the risk of pressure ulcers
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Využití škály Bradenové pro predikci rizika vzniku dekubitů" se zabývá praktickým využitím škály Bradenové pro hodnocení rizika vzniku dekubitů v praxi. Hlavním cílem diplomové práce bylo posouzení Škály Bradenové z hlediska některých aspektů spolehlivosti a časového hlediska v praxi. Zjišťování spolehlivosti škály probíhalo na základě určení shody mezi dvěma posuzovateli …více
Abstract:
The thesis called ?Use of the Braden Scale for Predicting Pressure Ulcer Risk? deals with the practical use of the Braden Scale for Predicting Pressure Ulcer Risk in practice. The main objective of the thesis was an evaluation of the Braden Scale in terms of certain reliability and time aspects in practice. Ascertaining the reliability of the scale was performed on the basis of a designation of agreement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Petra Mandysová, MSN, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pechová, Jana. Využití škály Bradenové pro predikci rizika vzniku dekubitů. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

Práce na příbuzné téma