Bc. Pavel Šulák

Bakalářská práce

Srovnání geografických názvů Ochridsko-prespánské oblasti s geografickými názvy České republiky

Comparison of geographical titles of Ohrid-Prespa area with geographical titles of The Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá etymologií a významem makedonských a českých toponym a jejich následným srovnáváním. Pro toto porovnání jsou vybrány názvy vesnic z Makedonie a České republiky. V Makedonii byl vybrán Ochridsko-prespánský region a v České republice regiony Moravy a Slezska. Cílem je prokázat příbuznost (fonetickou, morfologickou, etymologickou, sémantickou) mezi makedonskými a českými …více
Abstract:
This work examines the etymology and semantics of Macedonian and Czech toponyms, which are subsequently compared. For this comparison, names of villages from Macedonia and the Czech Republic were selected. In Macedonia, the Ohrid and Prespa regions were chosen, together with Moravia and Silesia in the Czech Republic. The aim of this study is to confirm the affinity (regarding etymology, semantics, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. Ljupčo Mitrevski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Makedonský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.