Bc. Karolína Maňáková

Diplomová práce

Profit testing

Profit testing
Anotace:
Cílem diplomové práce je charakterizovat profit testing. Profit testing je moderní přístup ocenění životního pojištění na základě stanovení určitého zisku. Nejprve se práce zabývá klasickým oceněním životního pojištění a kalkulací pojistného. Dále teoreticky popisuje profit testing, kritéria ziskovosti a zařazuje profit testing v kontrolním cyklu pojišťovny a stručně popisuje implicitní hodnotu a její …více
Abstract:
The aim of this thesis is to characterise profit testing. Profit testing is a modern approach to appraising life insurance based on determining fixed profit. Firstly, the thesis explores standard life insurance appraisal and insurance premium calculations. Further, it describes the theory of profit testing and profit criteria, then places profit testing in the insurance company’s control cycle, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petr Červinek
  • Oponent: Ing. Boris Šturc, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta