Bc. Klára TISOTOVÁ

Master's thesis

Významné osobnosti plzeňských německých škol v Plzni

The significantly personalities of German schools in Pilsen
Abstract:
Ve své diplomové práci jsem se věnovala jednotlivým německým školám v Plzni. Jedná se o základní, ale i střední školy. Ve výročních zprávách jsem zjistila, že na těchto školách studovala řada významných osobnosti. Každé osobnosti jsem věnovala samostatnou podkapitolu. Výstupem jsou panely s těmito jmény k případné výstavě.
Abstract:
In my thesis I have devoted to individual German schools in Pilsen. These are both primary and secondary schools. In the annual reports, I found out that a number of prominent personalities studied at these schools. I have devoted each person to a separate subchapter. The output is panels with these names for eventual exhibition.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TISOTOVÁ, Klára. Významné osobnosti plzeňských německých škol v Plzni. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/