Yang Yang

Bakalářská práce

Retail development 4.0

Retail development 4.0
Anotace:
Rychlý rozvoj technologií podpořil vysokou míru integrace mezi "maloobchodem 4.0" a reálnou ekonomikou a změnil tradiční rozdělení na online a offline. Tento článek si bere za téma "Maloobchod 4.0" a zkoumá současný obchodní model "Maloobchodu 4.0", přičemž se zaměřuje na směr a integraci toku informací, toku dat, logistiky a toku služeb v síti dodavatelského řetězce "Maloobchodu 4.0". Seminář se rovněž …více
Abstract:
The rapid development of technology has promoted the high degree of integration between "Retail 4.0" and the real economy, changing the traditional separation of online and offline. This paper takes "Retail 4.0" as the theme and explores the current business model of "Retail 4.0", while focusing on the direction and integration of information flow, data flow, logistics and service flow in the supply …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Patricia Jakešová
  • Oponent: Ing. Přemysl Písař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Economics and Management / Economics and Management

Práce na příbuzné téma