Vojtěch Václav Pour

Diplomová práce

Analýza indexů hospodářského zatížení pro upravené ekonomické generace z hlediska ekonomické aktivity a neaktivity obyvatelstva

Analysis of dependency ratios for modified economic generations from the view of population economic activity and inactivity
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl přiblížit nejen odborné veřejnosti, ale i studentům ekonomických, demografických či jiných podobně zaměřených oborů, indexy hospodářského zatížení a indexy šedého a zeleného zatížení pro projekce Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a EUROSTATu pro modifikovanou (reálně upravenou) II. ekonomickou generaci, vše v rozmezí osmdesáti let. …více
Abstract:
The diploma thesis sets a goal to give insight not only to professional public but students of economic, demographic or other similarly oriented disciplines as well into total dependency ratio, young-age and old-age dependency ratios. Dependency ratios are based on projections of the Czech Statistical Office, Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic and EUROSTAT for modified (realistically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: Jitka Langhamrová
  • Oponent: Tomáš Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58569