Bc. Lukáš Krištof

Diplomová práce

Využití Flash animací pro výuku geometrie na ZŠ

The use of the Flash animation in geometry teaching at primary school
Anotace:
Diplomová práce „Využití Flash animací pro výuku geometrie na ZŠ“ se zabývá metodami, didaktickými zásadami vyučovacího procesu a prostředky, které se uplatňují během výuky geometrie na ZŠ. Práce pojednává o možnostech využití výpočetní techniky a programu Flash v hodinách matematiky věnovaných geometrii. V rámci této práce byly v daném programu vytvořeny animace sloužící jako výukový materiál pro …více
Abstract:
Diploma thesis „ The use of the Flash animation in geometry teaching at primary school“ deals with methods, didactic principles of teaching process and resources that are applied during the teaching of geometry at school. The work discusses the possibilities of using computer technology and Flash in hours devoted to mathematics geometry. As part of this work there were created animations as a teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta