Bc. Karel RŮŽIČKA

Master's thesis

Právní úprava podnikání cizinců na území Rakouska

The legal frame of foreign enterpreneurship in Austria
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je téma "Právní úprava podnikání cizinců na území Rakouska". S rostoucí globalizací a procesem sbližování právních řádů, zejména na úrovni práva Evropské unie, se pro podnikatele stávají čím dál dostupnější zahraniční trhy. Podnikání cizinců, ať již v Rakousku nebo v dalších evropských státech, je o to aktuálnější i s ohledem na migrační krizi, probíhající přibližně od roku …viac
Anotácia:
mu živnostenskému právu. Práce je ukončena bližším popisem nejfrekventovanějších osobních společností, kapitálových společností a některých dalších, vybraných právních forem, které je možné použít pro podnikatelské účely.
Abstract:
This paper examines the legislation rules regulating business activities of foreigners in Republic of Austria. It comprises seven chapters. The first chapter provides an overview of the demographic features of the Austria's population in respect to the population of foreigner nationals. The second chapter is focused on entrepreneurs in terms of their quantity, place of operation and legal form. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: JUDr. Oto Kunz, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKA, Karel. Právní úprava podnikání cizinců na území Rakouska. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law