Bc. Kateřina Polášková

Diplomová práce

Žák v roli svědka šikany. Kvantitativně kvalitativní analýza modelů svědeckého chování žáků druhého stupně základních škol.

The pupil in witness bullying role. Quantitatively qualitative analysis of models of witnessing behavior of pupils at the second grade of primary school.
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat modely svědeckého chování žáků základní školy v situaci šikany. Teoretická část je zaměřena na uvedení ke studovanému problému z pohledu sociální psychologie. Ústředním tématem je problematika sociálních kompetencí a jejich uplatňování v každodenním životě. Pozornost je věnována i problematice agresivního a prosociálního chování žáků staršího školního věku. Metodiku …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse models of witnessing behavior of children at elementary schools in situation of bullying. Theoretical part is focused on initiation of studied problem from the viewpoint of social psychology. Principal theme is an issue of social competencies and their enforcement in everyday life. Consideration is also pointed at matters of aggressive and prosocial behavior of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma