Bc. Aneta ENGLISCHOVÁ

Master's thesis

Obnovitelné zdroje energie v ČR ve výuce zeměpisu na základních a středních školách - návrh didaktických materiálů pro výuku

Renewable energy sources in the Czech Republic in teaching geography at primary and secondary schools - draft of didactic materials for teaching
Abstract:
Diplomová práce se zabývá obnovitelnými zdroji energie se zaměřením na výuku. Byla provedena komplexní analýza učebnic zeměpisu s cílem zhodnotit míru zařazení problematiky obnovitelných zdrojů energie včetně zhodnocení mezipředmětových vztahů. Mezi žáky a studenty základní a středních škol bylo provedeno dotazníkové šetření mapující znalosti a dovednosti žáků v předmětné problematice, které bylo využito …more
Abstract:
The diploma thesis deals with renewable energy sources with a focus on teaching. Several textbooks were evaluated according to various criteria and a questionnaire survey was carried out which helped to create worksheets for pupils. Methodological sheets for worksheets and teaching text for teachers were also created.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ENGLISCHOVÁ, Aneta. Obnovitelné zdroje energie v ČR ve výuce zeměpisu na základních a středních školách - návrh didaktických materiálů pro výuku. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta