Bc. Kateřina Klímová

Bakalářská práce

Dětská prostituce - taktika výslechu

Child prostitution – tactic of interrogation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem dětské prostituce, především pak obětí dětské prostituce. Součástí práce je objasnění základních pojmů souvisejících s dětskou prostitucí a vysvětlení některých souvislostí. Značná část práce je věnována pojmu dítě a podrobnějšímu vysvětlení chování dítěte v jednotlivých věkových kategoriích. Hlavní část práce se zaměřuje na výslechy dětských obětí a důležité …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with theme of child prostitution, especially victim of child prostitution. Part of the thesis is explanation of basic concepts related with child prostitution and explanation some contexts. A significant part of thesis is devoted to the concept of a child and more detailed explanation of behavior of the child in each age categories. The main part of the thesis is focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. PhDr. Antonín Snášel
  • Oponent: Mgr. Barbora Kosejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní činnost