Sára PERGLOVÁ

Bakalářská práce

Strategický plán rozvoje venkova Ústeckého kraje z pohledu místních akčních skupin

Rural development strategic plan of Ústí Region from the perspective of Local Action Groups
Anotace:
Cílem této práce je zpracovat podklad pro tvorbu strategického plánu rozvoje venkova Ústeckého kraje, který respektuje individuální potřeby venkovských obcí pro rozvoj, a proto je vytvořen na základě analýzy strategických plánů místních akčních skupin z Ústeckého kraje a analýzy opatření z Národní konference venkov. První část práce podává výklad o procesu vytváření strategického plánu, včetně jeho …více
Abstract:
The aim of this work is create a suggestion of rural development strategic plan of Ústí Region, which respects individual needs of rural areas for its development, therefore it was created on the analysis of Local Action Groups strategic plans from Ústí Region and of Národní konference venkov measures. The first part of this work discribe process of making strategic plan, including its short development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PERGLOVÁ, Sára. Strategický plán rozvoje venkova Ústeckého kraje z pohledu místních akčních skupin. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta