Mgr. Michaela Bednaříková, Ph.D.

Disertační práce

Využití kinetik fluorescence chlorofylu k detekci nízkoteplotního stresu ve fotosyntetickém aparátu lišejníků

The use of chlorophyll fluorescence kinetics for a low temperature stress detection in photosynthetic apparatus of lichens
Anotace:
Tématem dizertační práce je využití různých metod měření fluorescence chlorofylu k detekci nízkoteplotního stresu. Nízká teplota přímo ovlivňuje strukturu a funkci fotosyntetického aparátu vegetace v polárních oblastech. Dominantní složkou antarktické vegetace jsou lišejníky, velmi dobře adaptované nejen na nízkoteplotní stres, ale také na silné ozáření a rychlé dehydratační cykly. Přesto jsou reakce …více
Abstract:
This dissertation thesis is focused on the use of different chlorophyll fluorescence methods to analyze the effect of low-temperature stress on photosynthetic processes. The low temperature stress directly affects the structure and functioning of photosynthetic apparatus in polar vegetation. The major part of Antarctic vegetation are lichens, well-adapted not only to the low temperature stress, but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 3. 2021
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc., doc. Ing. Josef Elster, Ph.D., prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Anatomie a fyziologie rostlin / Anatomie a fyziologie rostlin