Bc. Olga Čechová

Master's thesis

Zásoby a jejich vykazování v účetních závěrkách podnikatelských subjektů (česká účetní legislativa, IFRS, US GAAP, oceňování, přeceňování, snižování hodnoty)

Inventory and its reporting in the financial statements of businesses (Czech accounting legislation, IFRS, US GAAP, valuation, revaluation, depreciation)
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2006
Identifier: https://is.ambis.cz

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Lenka Fulínová
  • Reader: Eva Holínská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.