Bc. Michal BÁRTEK

Diplomová práce

Míra deprese, úzkosti a kvalita života u pacientů s idiopatickými střevními záněty

The rate of depression, anxiety and quality of life in patients with inflammatory bowel disease
Anotace:
Práce se zabývá mírou deprese, úzkosti a kvalitou života u pacientů s idiopatickými střevními záněty a vztahy mezi nimi. V teoretické části byla popsána problematika idiopatických střevních zánětů, deprese a úzkosti u somatických onemocnění a kvality života vztažené ke zdraví. Výzkumná část byla založena na kvantitativní metodologii za využití dotazníkového šetření u pacientů s idiopatickými střevními …více
Abstract:
Thesis deals with the rate of depression, anxienty and quality of life in patients with inflammatory bowel disease and relationships between them. The theoretical part described inflammatory bowel disease, depression and anxiety in somatic diseases and health-related quality of life. The research part was based on quantitative methodology with using questionnaire survey in group of inflammatory bowel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTEK, Michal. Míra deprese, úzkosti a kvalita života u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses f02tl0 f02tl0/2
26. 3. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.