Elena CHARYPAROVÁ

Bakalářská práce

Vliv hladiny exkrece sodíku v moči na krevní tlak v ontogenezi

The impact of the excretion Natrium in urine level and blood pressure in ontogenesis
Anotace:
Výsledky mé studie poukazují na nadměrný příjem kuchyňské soli v dětské populaci v České republice a na jeho propojení se zvýšenými hladinami krevního tlaku.
Abstract:
The results of my study indicate an excessive intake of kitchen salt in children´s population in Czech republic and its influence on higher levels of blood pressure.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008
Zveřejnit od: 13. 5. 2008
Identifikátor: 9962

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: MVDr. Pavel Kolář

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHARYPAROVÁ, Elena. Vliv hladiny exkrece sodíku v moči na krevní tlak v ontogenezi. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant