Bc. Eva Holcnerová

Bachelor's thesis

Možnosti a limity územního systému ekologické stability na území města Brna

Possibilities and Restrictions of the Teritorial System of Ecological Stability in the City of Brno
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá územním systémem ekologické stability, tedy vzájemně propojenou sítí ekologicky stabilních segmentů krajiny, která je vymezená na celém území České republiky. Cílem vytváření této sítě je zachování funkční a stabilní krajiny. Územní systém ekologické stability je složen z tzv. kostry ekologické stability, tedy z v krajině existujících ekologicky stabilních segmentů, …more
Abstract:
The thesis deals with territorial system of ecological stability, which means a net of mutually connected ecologically stable parts of landscape segments which are defined in the Czech Republic territory. The aim of this network formation is to preserve functionary and stabilized landscape. Territorial system of ecological stability consist of framework of ecological stability, it means already existing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 12. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2010
  • Supervisor: Mgr. Eva Fraňková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií