Petra KNĚŽÍKOVÁ

Bachelor's thesis

North vs South: Margaret Hale vs Elizabeth Bennet

North vs South: Margaret Hale vs Elizabeth Bennet
Abstract:
The aim of this thesis is socio-literary comparison of two main heroines of Jane Austen's Pride and Prejudice (Elizabeth Bennet) and Elizabeth Gaskell's North and South (Margaret Hale).
Abstract:
Cílem této práce je srovnání dvou hlavních představitelek na základě literárně-kulturní analýzy románů Jane Austenové Pýcha a Předsudek (Elizabeth Bennetová) a Elizabeth Gaskellové Sever a Jih (Margaret Hale).
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KNĚŽÍKOVÁ, Petra. North vs South: Margaret Hale vs Elizabeth Bennet. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta