Petra KNĚŽÍKOVÁ

Bakalářská práce

North vs South: Margaret Hale vs Elizabeth Bennet

North vs South: Margaret Hale vs Elizabeth Bennet
Abstract:
The aim of this thesis is socio-literary comparison of two main heroines of Jane Austen's Pride and Prejudice (Elizabeth Bennet) and Elizabeth Gaskell's North and South (Margaret Hale).
Abstract:
Cílem této práce je srovnání dvou hlavních představitelek na základě literárně-kulturní analýzy románů Jane Austenové Pýcha a Předsudek (Elizabeth Bennetová) a Elizabeth Gaskellové Sever a Jih (Margaret Hale).
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNĚŽÍKOVÁ, Petra. North vs South: Margaret Hale vs Elizabeth Bennet. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta