Vít Peterek

Diplomová práce

Ochrana stěn skladovacích nádrží na hořlavé kapaliny před slunečním zářením a při požáru

Protection of Walls of Flammable Liquid Storage Tanks against Solar Radiation and in Case of Fire
Anotace:
Předložená diplomová práce se věnuje problematice ochrany stěn skladovacích nádrží na hořlavé kapaliny. První část je věnována charakteristice jednotlivých druhů skladovacích nádrží, včetně jejich konstrukčního provedení. V druhé části se diplomová práce zabývá teoretickým rozborem přestupu tepla od požáru či slunce k nádrži. Teoretický charakter prvních dvou okruhů tak tvoří jakýsi odrazový můstek …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the protection of walls of storage tanks for flammable liquids. The first part is focused on the characteristics of various types of storage tanks and their constructional design. The second part of the thesis deals with the theoretical analysis of the heat transfer from a fire or sun towards the tank. These two theoretical parts form a basis for the next section, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Miloš Kvarčák
  • Oponent: Zdeněk Kadlec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu