Theses 

Provozní spolehlivost dálkové pasové dopravy se zaměřením na pasový pojízdný vůz PVZ – Ing. Vladislav Jirásek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Vladislav Jirásek

Bakalářská práce

Provozní spolehlivost dálkové pasové dopravy se zaměřením na pasový pojízdný vůz PVZ

Operation reliability of Long distance belt conveying with the intent of on Belt mobile wagon PVZ

Anotace: Práce se zabývá kontrolou bezpečnosti a plynulého provozu dálkové pasové dopravy se zaměřením na pasový pojízdný vůz. Poukazuje na možné použití a umístění kontrolních systémů na pasovém voze. Tato práce seznamuje s počátkem těžby, pasové dopravy a s hlídací a snímací konstrukcí. Dále na jejich umístění na pasovém pojízdném voze a jejich jednotlivý podíl v celém systému plynulého řízení a kontrole poloh jednotlivých strojních staveb a dílů pasového vozu.

Abstract: The work deals with the safety control and smooth operation of long distance belt transport with a focus on belt mobile wagon. It refers on possible application and location of control systems on the belt wagon. This work acquaints beginning of extraction, belt of transport and with security and sensors construction. In addition to their location on Belt mobile wagon and their individual share in the whole system of continuous control and detection of machine building and parts of belt wagon.

Klíčová slova: těžba, hlídač, snímač, pasový vůz, kontrola, vyhodnocení, rizika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15265 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Jirásek, Vladislav. Provozní spolehlivost dálkové pasové dopravy se zaměřením na pasový pojízdný vůz PVZ. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 23:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz