Marta Hanfová

Diplomová práce

Současná opereta ( Vídeň, Praha )

The modern Opereta ( Prague,Vienna)

Anotace:
V této práci se zabývám historií a vývojem operety. Pozastavuji se u významných světivých skladatelů tohoto žánru a jednu menší kapitolu jsem věnovala i českému operetnímu skladateli Oskaru Nedbalovi. Další část mé práce patří Hudebnímu divadlu v Karlíně a také divadlu Volksoper ve Vídni. Pro srovnání české a vídeňské operety v dnešních produkcí popisuji svoje divácké zkušenosti. Na závěr práce rozebírám …více
Abstract:
In this work I put mind to the history and the develompment of the operetta. I introdukce the important composers of this genre and one smaller chapter has been devoted to the Czech operetta composer Oskar Nedbal. The next part of my work has been focused on the Music Theatre in Karlín and the Theatre in Volksoper in Vienna. I describe my own spectator´s experience with the operetta to compare the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Magdaléna Hajóssyová
  • Oponent: Jiřina Přívratská

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Zpěv

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.