Bc. Tereza Junková

Diplomová práce

Vliv skladby tréninku a fáze sportovní sezony na koordinační schopnosti hráček amerického fotbalu

The Impact of a Training Composition And a Period of Sports Season on the Female American Football Players Coordination Abilities
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem zátěže, různých typů tréninku a fází sportovní sezóny na koordinační schopnosti hráček amerického fotbalu. Studie se zúčastnilo 10 hráček (26,7 ± 4,08) let. Byly vybrány cíleně, jejich konstituce je velmi rozdílná, protože hrají na odlišných herních pozicích. Testována byla rovnováhová schopnost, dynamická i statická, která je považována za jádro pohybové koordinace …více
Abstract:
This diploma thesis deals with impact of a training composition and a period of sports season on female American football players´ coordination abilities. 10 female players (26,7 ± 4,08) years took a part in this study. The players have a very different constitution, because they hold various posts during the game of american football. That´s why they were chosen in a focused selection. A balance ability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Petr Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie