Theses 

Kompetence učitele SŠ v Plzeňském kraji se zaměřením na diagnostickou kompetenci – Ing. Bc. Olga VOLFOVÁ NAXEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Bc. Olga VOLFOVÁ NAXEROVÁ

Diplomová práce

Kompetence učitele SŠ v Plzeňském kraji se zaměřením na diagnostickou kompetenci

Competences of High School Teacher of Pilsen Region Focusing on Diagnostic Competence

Anotace: Diplomová práce mapuje oblast pedagogické diagnostiky v oblasti středního školství. V teoretické části jsou vymezeny charakteristické rysy profese učitele a profesní kompetence učitelů se zaměřením na kompetenci diagnostickou. Dále je vymezen legislativní rámec poradenských služeb v oblasti školství. Stěžejním obsahem teoretické části je popis dílčích oblastí pedagogické diagnostiky s uvedením konkrétních diagnostických technik a praktických doporučení, jak je možné výsledky integrovat do pedagogického procesu. Praktická část obsahuje výzkumnou sondu do pedagogické praxe vybraných středních škol v Plzeňském kraji, v rámci které byl zmapován obsah pedagogické diagnostiky na vybraných školách a zkoumány postoje učitelů i možnosti vedení škol v této oblasti.

Abstract: Submitted diploma thesis surveys the area of educational diagnostics in the area of secondary education. The theoretical part defines the characteristics of the teaching profession and the professional competences of teachers focusing on diagnostic competence. It is also defined legislative framework of advisory services in the field of education. The main content of the theoretical part is the description of the sub-areas of educational diagnostics, indicating specific diagnostic techniques and practical recommendations on how the results can be integrated into the educational process. The practical part contains a research into the teaching practice in selected secondary schools in the Pilsen region, within which content of educational diagnostics was mapped and the attitudes of teachers and school management possibilities were explored.

Klíčová slova: profese učitele, kompetence učitele, diagnostická kompetence učitele, pedagogická diagnostika, poradenské služby ve školství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Soukupová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=60430 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

VOLFOVÁ NAXEROVÁ, Olga. Kompetence učitele SŠ v Plzeňském kraji se zaměřením na diagnostickou kompetenci. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:26, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz