Bc. Marie Prachařová

Bakalářská práce

Analýza fauny pod severočeskými převisy: Lidské manipulace se zvířecími těly v období zemědělského pravěku

Faunal analysis from the rockshelters in Northern Bohemia: Human manipulation with animal body in an agricultural prehistory
Anotace:
Předkládaná práce je analýzou archeologického osteologického materiálu se zaměřením na savce. Použitý materiál byl v letech 1978 – 2003 nakopán v severočeských převisech na Českolipsku a na Děčínsku a převážná většina je datována do období zemědělského pravěku. Práce se snaží přispět k poznání způsobu využívání těchto lokalit člověkem především rozlišením savců na lovnou zvěř a hospodářsky využívaná …více
Abstract:
Presented thesis introduces the analysis of the archeological osteological material with specialization on mammals. Used material was digged out in years 1978 – 2003 in North Bohemian rockshelters in districts Česká Lípa and Děčín and the overwhelming majority is dated to the agricultural prehistory. This thesis tries to contribute in knowledge of the forms of using of these localities by human primarily …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie

Práce na příbuzné téma