Bc. Ludmila HYLMAROVÁ

Diplomová práce

Vliv aktivity horních končetin na strategii pohybu u amputovaných

Influence of the upper limbs activity in amputated motion strategy
Anotace:
Cílem práce je hledat vztahy mezi amputací dolní končetiny a aktivitou horních končetin. Teoretická část se zabývá posturální kontrolou u zdravých a amputovaných jedinců a interkončetinovou koordinací. Výzkumná část byla realizována pomocí posturografie a povrchové elektromyografie. Hodnotili jsme zatížení dolních končetin v klidném stoji a pohyb ?center of pressure? při neočekávaném vychýlení a aktivitu …více
Abstract:
The aim of this work is to find the relationships between lower limb amputations and activity of the upper limbs. The theoretical part of this work includes a chapter about postural control in healthy subjects and amputated ones, and about interlimb coordination. The research part was realized by means of posturography and surface electromyography. We evaluated the weight bearing between lower limbs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Zveřejnit od: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
 • Vedoucí: Mgr. Barbora Kolářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HYLMAROVÁ, Ludmila. Vliv aktivity horních končetin na strategii pohybu u amputovaných. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 20. 5. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses f0apw6 f0apw6/2
20. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 8. 2013
Marklová, E.
15. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.