Bc. Laura Andresheva-Arginova

Master's thesis

Foreign cultural features in advertisement and their impact on the major society consumers’ behavior

Foreign cultural features in advertisement and their impact on the major society consumers’ behavior
Abstract:
Cílem této diplomové práce je pochopit, jak spotřebitelé z různých zemí, kteří žijí v České republice se vztahují k používání anglických kulturních prvků v reklamách umístěných v České republice na bázi dvou konkrétních marketingových kampaní. Diplomová práce je rozdělena do tří částí.První část podává přehled o základních pojmů potřebných pro pochopení problematiky kulturních rozdílů a jejich vliv …more
Abstract:
The aim of this Master Thesis is to understand how consumers from different countries who live in Czech Republic relate to using of English cultural features in advertisements located in Czech Republic on a base of two particular marketing campaigns. The thesis work is structured in three parts. The first part gives an overview about basic terms needed for understanding the problematic of cultural …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Dagmar Sieglová, M.Ed.
  • Reader: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní