Bc. Barbora KUKEŇOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení mutagenity ovzduší SOS Chromotestem.

Detection of mutagenicity of environmental air by SOS Chromotest
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá znečištěním ovzduší. Mezi hlavní body této problematiky je zařazena charakteristika genotoxických látek a jejich vliv na živé organismy. Dále pak základní pojmy z oblasti znečištění ovzduší, primární zdroje znečištění, informace o současném stavu v Moravskoslezském kraji a stručná charakteristika bakteriálních testů genotoxicity. Pro hodnocení mutagenity vzorků ovzduší byl …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with air pollution. Among the main points of this issue is included characterization of genotoxic substances and their effects on living organisms. Furthermore, the basic concepts of air pollution, the primary sources of pollution, information on the current situation in the Moravian Region, and brief description of bacterial genotoxicity tests, are mentioned. For the detection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUKEŇOVÁ, Barbora. Hodnocení mutagenity ovzduší SOS Chromotestem.. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie