Bc. Jana Kupecká

Diplomová práce

Plán péče o lokalitu Macháčkův háj (Velká stráň) v k.ú. Sedlec u Kutné Hory

Care plan for Macháčkův háj (Velká stráň) location in cadastre Sedlec u Kutné Hory
Anotace:
Cílem této diplomové práce je vytvoření plánu péče o lokalitu Macháčkův háj. Plán péče byl zpracován dle požadavků odboru životního prostředí Městského úřadu v Kutné Hoře. Diplomová práce obsahuje popis lokality včetně jejího historického vývoje. Plán péče je zpracován dle "Osnovy plánů péče o národní a přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky a jejich ochranná …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is development of care plan for Macháčkův háj. The care plan was designed according to department of environment municipality of Kutná Hora. The diploma thesis contains description of location including is historical development. The care plan is designed according to 'Osnovy plánů péče o národní a přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta