Šárka BÖHMOVÁ

Bakalářská práce

Možnosti fyzioterapie u výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře

Possibilities of Physiotherapy in a lumbar herniated Disc
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře a možnostmi jeho řešení v rámci fyzioterapie. Bakalářská práce je členěna do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá kineziologií a biomechanikou páteře a meziobratlových plotének. Dále jsou zde uvedeny typy výhřezu, nejčastější příčiny vzniku, klinické projevy, vyšetřovací metody a léčebné …více
Abstract:
The bachelor thesis concerned with the issue of intervertebral discs herniation in the lumbar spine and with possiblities of solution in physiotherapy. The theoretical part is dealing with kinesiology and biomechanics of the spine and spinal discs. After that the types of prolapse, the most common causes of formation, clinical demonstrations, diagnosis and treatment methods suitable for therapy are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Poková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÖHMOVÁ, Šárka. Možnosti fyzioterapie u výhřezu meziobratlové ploténky bederní páteře. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/