Bc. Jiří Fečko

Master's thesis

Rozvoj bezpečnosti v Ústeckém kraji se zaměřením na aktivní zálohy ozbrojených sil

The development of safety in the region Ústí with a focus on active backup of the armed forces
Abstract:
Diplomová práce se věnuje tématu rozvoje bezpečnosti v Ústeckém kraji se zaměřením na aktivní zálohy ozbrojených sil. Tvoří ji teoretická a empirická část. První kapitola teoretického segmentu se zaměřuje obecně na ozbrojené síly. Tato sekce zahrnuje charakteristiku bezpečnosti jako základní lidské potřeby, formální podoby, tak bezpečnostní politiky, dále deskripci ozbrojených sil a vnitřní bezpečnosti …more
Abstract:
The thesis deals with the topic of security development in the Ústí Region focusing on the active advances of the armed forces. It consists of a theoretical and empirical part. The first chapter of the theoretical segment focuses generally on the armed forces. This section includes the characteristics of security as a basic human need, a formal form, as well as a security policy, as well as a description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 9. 2019
  • Supervisor: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zoja Kalivodová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS