Bc. Lenka Kovářová

Diplomová práce

Porovnání efektu severské a běžné chůze na změny krevního tlaku sledované 7denním monitorváním

Comparison of the effect of Nordic walking and normal walking on blood pressure changes observed during seven days of monitoring
Anotace:
Cílem této studie bylo posouzení vlivu izolované lekce aerobní zátěže ve formě chůze a severské chůze na pokles hodnot krevního tlaku v následujících 24hodinách u normotenzních mladých dospělých s využitím 7denního ambulantního monitorování krevního tlaku. Hodnoty krevního tlaku za 24hodinové období navazující na lekci aerobní zátěže byly porovnány s hodnotami získanými za období bez aerobní zátěže …více
Abstract:
The aim of this study was to assess the impact of stress induced by isolated aerobic lessons in the form of walking and Nordic walking on decrease of blood pressure in the next 24hours in normotensive young adults using the 7-day ambulatory blood pressure monitoring. Blood pressure over a 24 hour period following the aerobic lessons were compared with the values obtained during the periods without …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie