Mgr. Michala CHŘIBKOVÁ

Bakalářská práce

Přínos pozitronové emisní tomografie v rámci navigace před zevní radioterapií

Contribution of positron emission tomography in navigation before external radiotherapy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá diagnostickou metodou nukleární medicíny - pozitronovou emisní tomografií (PET) a jejím přínosem v rámci plánování radioterapeutické léčby. V teoretické části jsou zpracovány fyzikální principy PET, akvizice a rekonstrukce PET obrazů, postup provedení PET vyšetření a problematika plánování zevní radioterapie. Je zde teoreticky zpracován přínos PET/CT v rámci navigace před …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the diagnostic method of nuclear medicine - positron emission tomography (PET) and its contribution to the planning of external radiotherapy. The theoretical part deals with the physical principles of PET, acquisition and reconstruction of PET images, the procedure of performing PET examination and the issue of external radiotherapy planning. The contribution of PET …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2020
  • Vedoucí: MUDr. Martin Havel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHŘIBKOVÁ, Michala. Přínos pozitronové emisní tomografie v rámci navigace před zevní radioterapií. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta