Bc. Marek Luco

Bakalářská práce

Hypotekárne bankovníctvo v Európe

Mortgage Banking in Europe
Abstract:
This Bachelors thesis " mortgage banking in Europe " is focused on analysis of chosen mortgage products in banking in selected mortgage- providing banks in European countries and its comparison with selected mortgage products of banks in Slovak republic. The entry of this thesis is devoted to characteristics of mortgage banking. In second part are analyzed picked mortgage products from chosen mortgage …více
Abstract:
Bakalárska práca Hypotekárne bankovníctvo v Európe je zameraná na analýzu vybraných produktov hypotekárnych bankovníctva vybraných hypotekárnych bánk v krajinách Európy a ich komparácia s vybranými hypotekárnymi produktmi bánk na Slovensku. Začiatok práce je venovaný charakteristickým črtám hypotekárneho bankovníctva. V druhej časti analyzujeme vybrané hypotekárne produkty vybraných hypotekárnych bánk …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management