Mgr. Martina Karasová

Bachelor's thesis

Epigenetika a nádory

Epigenetics and tumors
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá charakteristikou epigenetických mechanismů ovlivňujících chování buněk, a to jak obecně (jejich význam a funkce ve zdravých tkáních), tak i ve vztahu k iniciaci a progresi nádorového onemocnění. Jsou zde rozebrány principy metylace DNA, histonových modifikací a s nimi související remodelace chromatinu, a stručně nastíněná funkce miRNA. Detailněji se práce věnuje epigenetické …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the characteristics of epigenetic mechanisms regulating cell behavior, both in general (their meaning and function in healthy tissues), and in relation to the initiation and progression of cancer. There are analyzed the principles of DNA methylation, histone modifications and related chromatin remodeling, and briefly outlined miRNA function. In detail, the work deals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedúci: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta