Bc. Ota Hlinomaz

Diplomová práce

Žadatelé o azyl a trh práce v ČR

Asylum-seekers and the Labour Market in the Czech Republic
Anotace:
Cílem práce je identifikace dopadů povolení a zákazu zaměstnávání žadatelů o azyl na trh práce a ekonomiku ČR. Předkládaná práce analyzuje ekonomické dopady žadatelů o azyl na mzdy a nezaměstnanost domácích pracovníků v období 2000 - 2001, což je jediné období, kdy byl pro tyto osoby trh práce v ČR otevřen, a vyhodnocuje fiskální dopady plynoucí ze zákazu jejich zaměstnávání platného od roku 2002 do …více
Abstract:
The aim of the thesis is to identify the impacts of the permission and the ban on employment of asylum-seekers on the labour market as well as on the economy in the Czech Republic. The submitted thesis analyses economic impacts of asylum-seekers on the employment and wages of domestic workers throughout the years 2000 and 2001. In the Czech Republic, asylum-seekers were permitted to work without restrictions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Monika Jandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta