Theses 

Ekonomická dimenze zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Případová studie – Srbsko. – Kristýna Kloboučníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kristýna Kloboučníková

Diplomová práce

Ekonomická dimenze zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Případová studie – Srbsko.

Economic dimension of the official development assistance of the Czech Republic. Case study - Serbia

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá problematikou ekonomické dimenze zahraniční rozvojové spolupráce České republiky. Konkrétně se zaměřuje na bilaterální zahraniční rozvojovou spolupráci se Srbskou republikou. První část práce tvoří teoreticko-metodologický základ konceptu zahraniční rozvojové spolupráce a její ekonomické dimenze včetně zapojení soukromého sektoru. Druhá část se již konkrétněji zabývá zahraniční rozvojovou spoluprací České republiky a procesem její transformace. Třetí část je pojata formou případové studie, která je zaměřena na praktickou demonstraci ekonomické dimenze zahraniční rozvojové spolupráce, kterou v tomto případě představuje zapojení soukromého sektoru do rozvojových projektů v Srbsku.

Abstract: The topic of this diploma thesis is the economic dimension of the official development assistance of the Czech Republic. Namely, it focuses on bilateral development assistance with the Republic of Serbia. The first part of the thesis consists of theoretical and methodological framework of the official development assistance and its economic dimension inluding the role of the private sector. The second part concerns the Czech development assistance and the process of its transformation more specifically. The third part is conceived as a case study aimed at practical demonstration of economic dimension of the official development assistance, which is in this case represented by the role of the Czech private sector in development projects in Serbia.

Klíčová slova: projekt, ekonomická diplomacie, komerční návaznost, Srbsko, Česká republika, Zahraniční rozvojová spolupráce

Keywords: project, economic diplomacy, Official development assistance, commercial linkage, Serbia, Czech Republic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Radka Druláková
  • Oponent: Štěpánka Zemanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57852


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 02:27, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz