Radka HOCHOVÁ

Bakalářská práce

Pavouci drobných terestrických rákosin v okolí Chabařovic (Ústí nad Labem)

Spiders of small terrestrial reeds near Chabařovice (Ústí nad Labem)
Anotace:
V roce 2012 byla na území severních Čech studována fauna pavouků (Araneae) terestrických rákosin. Cílem předložené práce bylo zjištění druhového složení pavouků zájmového biotopu a jeho charakteristika na základě ekologických nároků přítomných druhů. Materiál pavouků byl získán převážně pomocí zemních pastí, dále individuálním sběrem a proséváním detritu. V rámci sledovaného období bylo zjištěno 70 …více
Abstract:
In 2012 was in the northern Bohemia studied fauna of spiders (Araneae) of terrestrial reeds. The objective of this study was to determine the species composition of spiders habitat and its characteristics based on the ecological requirements of the present species. Material was obtained mainly by using pitfall traps, as well as individual collecting and sifting of detritus. Within the period there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Diana Holcová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOCHOVÁ, Radka. Pavouci drobných terestrických rákosin v okolí Chabařovic (Ústí nad Labem). Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.