Theses 

Pavouci drobných terestrických rákosin v okolí Chabařovic (Ústí nad Labem) – Radka HOCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Radka HOCHOVÁ

Bakalářská práce

Pavouci drobných terestrických rákosin v okolí Chabařovic (Ústí nad Labem)

Spiders of small terrestrial reeds near Chabařovice (Ústí nad Labem)

Anotace: V roce 2012 byla na území severních Čech studována fauna pavouků (Araneae) terestrických rákosin. Cílem předložené práce bylo zjištění druhového složení pavouků zájmového biotopu a jeho charakteristika na základě ekologických nároků přítomných druhů. Materiál pavouků byl získán převážně pomocí zemních pastí, dále individuálním sběrem a proséváním detritu. V rámci sledovaného období bylo zjištěno 70 druhů pavouků, náležících ke 14 čeledím. Nejpočetněji byly zastoupeny druhy: Pardosa prativaga, Trochosa ruricola, Pirata hygrophylus, Alopecosa pulverulenta, Padrosa lugubris. Byly zjištěny i druhy, které jsou na území české republiky poměrně vzácné: Kaestneria pullata, Ozyptila simplex, Walckenaeria unicornis, Zodarion rubidum. V porostech terestrických rákosin se vyskytovali především druhy osidlující klimaxová a druhotná-polopřirozená stanoviště.

Abstract: In 2012 was in the northern Bohemia studied fauna of spiders (Araneae) of terrestrial reeds. The objective of this study was to determine the species composition of spiders habitat and its characteristics based on the ecological requirements of the present species. Material was obtained mainly by using pitfall traps, as well as individual collecting and sifting of detritus. Within the period there were found 70 species of spiders, belonging to 14 families. The most numerous were these species: Pardosa prativaga, Trochosa ruricola, Pirata hygrophylus, Alopecosa pulverulenta, Padrosa lugubris. There were also identified species that are relatively rare in the Czech Republic: Kaestneria pullata, Ozyptila simplex, Walckenaeria unicornis, Zodarion rubidum. In the terrestrial reed stands have occured primarily species inhabiting climax and secondary-semi-natural habitats.

Klíčová slova: severní Čechy, mokřady, terestrické rákosiny, Araneae, Phragmites australis

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Diana Holcová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

Jak správně citovat práci

HOCHOVÁ, Radka. Pavouci drobných terestrických rákosin v okolí Chabařovic (Ústí nad Labem). Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 09:18, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz