Bc. Amira Smoudi

Bakalářská práce

Marina Warner's Indigo: Mirroring of Colonization through Space and Time

Marina Warner's Indigo: Mirroring of Colonization through Space and Time
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat mechanismus zrcadlení v knize Indigo aneb mapování vod od anglické spisovatelky Mariny Warnerové. Warnerová používá odrazných prvků, jako jsou paralely uvnitř v ději Indigo, literární vzor Bouře od Williama Shakespeara, autobiografické rysy, historická fakta a Warnerové zájem v mytologii. V tomto ohledu se teze zaobírá přepisem hry Bouře. Paralely těchto dvou dějů a jejich …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyse the mechanism of mirroring in Indigo or, Mapping the Waters by the English writer Marina Warner. Warner is using reflecting elements such as the parallels within the storyline of Indigo, the literary template of The Tempest by Williams Shakespeare, autobiografical features, historical facts and Warner’s interest in mythology. In that regard the thesis deals with …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Adéla Branná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura