Bc. Mária Benzid Oľhová

Diplomová práce

Strategická analýza podniku

Strategic Analysis of an Enterprise
Abstract:
As the focus of my thesis, "Strategic analysis of a business", I have chosen Cofin, a.s. Prešov - a printing company. In the theoretical part of this thesis, I describe the methods of strategic analysis that are to be used in the practical part; PESTEL, Porter's model of 5 competing forces, material, immaterial, human and financial resources. The main goal of this thesis is to use the chosen methods …více
Abstract:
Pre spracovanie témy „Strategická analýza podniku“ som vybrala firmu Cofin, a.s. Prešov, ktorá sa zaoberá polygrafickou činnosťou. V teoretickej časti tejto práce popisujem metódy strategickej analýzy, ktoré použijem v praktickej časti: PESTEL, Porterov model 5 konkurenčných síl, hmotné, nehmotné, ľudské a finančné zdroje. Hlavným cieľom tejto práce je zistiť prostredníctvom vybraných vhodných metód …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Melichar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management