Bc. Vítězslav Mareš

Diplomová práce

The Evaluation of Tools Used for Pronunciation Teaching in ELT Textbooks

The Evaluation of Tools Used for Pronunciation Teaching in ELT Textbooks
Anotace:
Práce se zabývá tématem výuky výslovnosti v oblasti výuky anglického jazyka a zpracováním výuky výslovnosti v anglických učebnicích. Hlavním cílem práce je zjistit, zdali učebnice poskytují učitelům i studentům dostatečnou oporu ve výuce výslovnosti a výukových materiálech. Práce analyzuje rozdíly mezi češtinou a angličtinou na fonetické úrovni a snaží se odhalit možné nesnáze vyplývající z těchto …více
Abstract:
The thesis investigates the issues of pronunciation teaching in the ELT field and the pronunciation tools used in ELT textbooks. The main of the thesis is to investigate, whether the textbooks provide enough tools and materials for the teachers and learners alike. The thesis investigates the differences between Czech and English on the phonetic level and provides insights into possible issues that …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy