Malika Rakhmanova

Bakalářská práce

Využítí nestrukturovaných dat v Business Intelligence

Usage of unstructured data in Business Intelligence
Anotace:
Cílem bakalářské práce je identifikovat hlavní trendy, které se vyskytují na trhu Business Intelligence a týkají se nestrukturovaných dat, popsat možnosti pro integraci nestrukturovaných dat, objasnit, jaký vliv na podnik mají výsledky, které lze získat pomocí těchto řešení, a jak celkově zakomponovat analýzu nestrukturovaných dat do BI. Dalším cílem je ukázat současnou situaci zpracování nestrukturovaných …více
Abstract:
The aim of the thesis is to identify the main trends that are occurring in the market of Business Intelligence and related to unstructured data, to describe the possibilities for integrating unstructured data, to clarify what the impact on the company have the results that can be obtained using these solutions and how generally incorporate an analysis of unstructured data into BI. Another aim is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Lucie Šperková
  • Oponent: Soňa Karkošková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53117

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika