Šárka RYPIENOVÁ

Bakalářská práce

Využitelnost Comet assay ve screeningu látek s genotoxickými účinky

Use Comet assay in screening of substances with genotoxic effect
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití Comet assay pro hodnocení látek s genotoxickými účinky. Chemické látky, které se vyskytují v životním prostředí, mohou interagovat s DNA a poškodit tak genetickou informaci organismů. Proto je nutné mít přehled o takovýchto látkách. Z tohoto důvodu byly vyvinuty detekční systémy pro hodnocení genotoxicity. V práci jsou uvedeny genotoxické látky běžně přítomné …více
Abstract:
This bachelor thesis was focused on use of Comet assay for the assessing of substances with genotoxic effects. Chemical substances that are present in the environment may interact with DNA and cause damage of the genetic information of organisms. Therefore, it is appropriate keep overview of such substances. For this reason, it was developed detection systems for assessment genotoxicity. In thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYPIENOVÁ, Šárka. Využitelnost Comet assay ve screeningu látek s genotoxickými účinky. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie