Theses 

Aktuální problémy financování základní dopravní obslužnosti autobusové dopravy ve Středočeském kraji – Ing. Miloš Procházka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa

Ing. Miloš Procházka

Diplomová práce

Aktuální problémy financování základní dopravní obslužnosti autobusové dopravy ve Středočeském kraji

Actual problems of the financing basic traffic servise bus transport of Bohemia region

Anotace: Diplomová práce se zaměřila na problémy financování dopravní obslužnosti z pohledu objednavatele. Cílem práce je se zaměřit na nové možnosti řešení této problematiky v závislosti na centralizaci, kultuře cestování a přechodu na alternativní paliva v závisloti na životním protředí. Práce pak analyzuje některé problémy ze současti a dává pohled na historii. Autor pak v jednotlivých bodech seznamuje s tématem své práce. Současně jsou provedeny určité varianty na řešení některé problematiky dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji. V závěru své práce se autor dotýká problematiky jak financování dopravní obslužnosti tak životního prostředí.

Abstract: Dissertation with locate on problems financig traffic servise from look owner. The goal work is locate on new possibilities solving those problems depending on centralization, culture travelling and changeover o altermative fuel in desendence on live enviroment. The work then analyses some way problems from together and gives view of story. Author them in particular point acquaint with theme his work. At the some time are effected definite variants on solving some way problems traffic servise Bohemia regio. At the close his work with autor butt problems how financing traffic servise so environment.

Klíčová slova: Dotace, dopravní úřad, osobní doprava, Středočeská integrovaná doprava, přiměřený zisk, základní dopravní obslužnost, Grant, traffic office, passenger traffic, bohemia integrace traffic, fair profit, basic traffic sevise

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: doc. Ing. František Nahodil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:29, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz