Jana Dostálová

Bakalářská práce

Andrea Levy: Immigration experience in postwar Britain

Abstract:
Tato bakalářská práce je založena na tematickém rozboru románu Small Island od britské autorky Andrey Levy, který se týká karibské imigrace do poválečné Británie.Práce se zaměřuje především na asimilaci, integraci a přijetí těchto přistěhovalců do britské společnosti.Prostor v této bakalářské práci je věnován také rasové diskriminaci černochů z Karibiku v Británii po druhé světové válce.
Abstract:
This bachelor thesis is based on thematic analysis of the novel by Andrea Levy Small Island which is about Caribbean immigration into postwar Britain.The thesis mainly focuses on assimilation, integration and reception of West Indian immigrants into British society.The paper also depicts racial discrimination against Afro-Caribbeans in Britain after the Second World War.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dostálová, Jana. Andrea Levy: Immigration experience in postwar Britain. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice