Theses 

Komunitní marketing na Fakultě informatiky a statistiky VŠE Praha – Aleš Vitinger

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Aleš Vitinger

Master's thesis

Komunitní marketing na Fakultě informatiky a statistiky VŠE Praha

Social Media Marketing of The Faculty of Informatics and Statistics VŠE Prague

Abstract: Cílem práce je analyzovat možnosti komunitního marketingu a jeho využití pro účely FIS VŠE. Analýza pokrývá sociální sítě obecně -- jejich vznik, vývoj a popis současných dominantních sítí. Druhou části analýzy je studie marketingového využití sociálních sítí, obzvlášť s přihlédnutím na česká specifika a zdejší využívání těchto služeb. Jako podklad pro formulaci strategie komunitního marketingu FIS VŠE je zpracována konkurenční analýza, která mapuje implementaci komunitního marketingu na konkurenčních vysokých školách v Česku a také na špičkových univerzitách v zahraničí. Z této analýzy vyplývá jednak relativní umístění FIS VŠE mezi konkurencí a jednak popis použitelných "best practises" pro formulaci vlastní strategie. Zkušenosti z analýzy jsou využity ve formulaci Strategie komunitního marketingu FIS VŠE, která nabízí rámec pro práci týmu sociálních médií, který ji realizuje. Strategie je zpracována stručnou formou v 6 dokumentech, z části také v interaktivní podobě pomocí Google Spreadsheets tak, aby ji bylo možné snadno převzít, adaptovat a využít. V ostatních dokumentech jsou definována pravidla, cíle a metriky komunitního marketingu. Kromě nich strategie nabízí tipy na konkrétní obsah tak, jak byly zjištěny pomocí analýzy konkurenčních řešení.

Abstract: The main goal of this thesis is to analyze possibilities of social media marketing and its use for the purposes of FIS VŠE. The analysis covers social networking sites and their evolution, including description of current major social networking sites. The marketing potential of social networking sites is analyzed in the second part of general analysis with special attention to specifics of Czech market and use of social networking sites in Czech republic. There was a competitive analysis done as a base for the formulation of social media marketing strategy of FIS VŠE. The competitive analysis compares other Czech technical universities and describes the position of FIS VŠE in comparison with those. Another analysis was made comparing foreign top technical universities to find and describe best practices in social media marketing that could be used in the strategy for FIS VŠE. Findings of both analyses were used in formulation of Social media marketing strategy of FIS VŠE which offers a framework for the work of social media team. The strategy is prepared in a brief form of 6 documents. The basic documents and processes are covered by an interactive tool prepared using Google Spreadsheet. This tool is ready to use by the social media team. Other parts of the strategy cover Rules, Metrics and Content tips. The strategy can be adopted as a whole or used to inspire and adopt only smaller parts.

Keywords: Facebook, komunitní marketing, strategie komunitního marketingu, sociální sítě, Twitter

Keywords: Twitter, Facebook, ocial media marketing strategy, social networking sites, Social media marketing

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Josef Basl
  • Reader: Petr Mazouch

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31804


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 22:20, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz