Mgr. Michal Fliegel

Disertační práce

An Analysis of China’s Soft Power in Northeast Asia

An Analysis of China's Soft Power in Northeast Asia
Anotace:
Tato disertace analyzuje měkkou moc Číny v severovýchodní Asii. Nejdříve je prozkoumána unikátní čínská konceptualizace, která se liší od západního originálu tím, že je primárně mířena dovnitř. Poté je zaujata všeobecná západní teoretická optika ke zkoumání případů Jižní Koreji a Japonska. Hlavním argumentem je, že čínská snaha zatím není úspěšná kvůli několika limitacím, například historickým vztahům …více
Abstract:
This thesis analyzes China’s soft power in Northeast Asia. It first makes a probe into the unique Chinese conceptualization, which differs to the Western original by being primarily inward oriented. The general Western approach is then used as the theoretical lens to assess China’s attractiveness in South Korea and Japan. The main argument is that the Chinese efforts are not successful due to several …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Wang Jun, PhD, dr hab. Dominik Mierzejewski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Mezinárodní vztahy a evropská politika / Mezinárodní vztahy a evropská politika